Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Fra 1. december 2010 gælder en ny fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt efter 1. januar 2005. Fra 6. december 2010 gælder en ny fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005.

Fra 1. december 2010 gælder en ny fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt efter 1. januar 2005.
Fra 6. december 2010 gælder en ny fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005.

På baggrund af en udredningsrapport om kronisk bronkitis er der foretaget en sproglig justering af fortegnelserne. Dampe og gasser er nu tilføjet punkterne om kronisk bronkitis/KOL (C.7 – før 1. januar 2005 og E.7 – efter 1. januar 2005).

Udredningsrapporten viste ingen medicinsk dokumentation for, at stofferne vanadium og isocyanater kan give kronisk bronkitis/KOL. I stedet kan udsættelse for vanadium forårsage lungebetændelse, mens udsættelse for isocyanater kan give lungesygdom af obstruktiv type. Derfor er disse to sygdomme og påvirkninger tilføjet den nye fortegnelse (E.9 og E.10).

Punktet om lungeskade på den nye fortegnelse er i øvrigt samlet under ét punkt – punkt I.8 - i stedet for som tidligere under tre forskellige punkter (I.8, I 13.2 og I.16).

Den opdaterede fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt efter 1. januar 2005 kan ses her:

Den opdaterede fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 kan ses på Lovtidende.dk fra 3. december. 

Vejledningen om erhvervssygdomme bliver opdateret i overensstemmelse med ovenstående. Den opdaterede vejledning forventes at udkomme inden årets udgang.


Nyheden er korrigeret den 2. december 2010.
Ikrafttrædelsesdatoen for fortegnelsen over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 var ved en fejl angivet til 3. december i nyheden. Det er ændret til 6. december.


Denne side er senest ændret den 01. december 2010