Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2011-02 om håndtering af skjulte optagelser. Vi har desuden lagt et kort notat om samme emne på vores hjemmeside.

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2011-02 om håndtering af skjulte optagelser. Vi har desuden lagt et kort notat om samme emne på vores hjemmeside.
 
Arbejdsskadestyrelsen modtager af og til elektroniske optagelser, som afsenderen ønsker, at vi bruger ved behandlingen af sagen. Optagelserne kan være lavet uden deltagernes viden, og desuden kan de indeholde optagelser af personer, som ikke er parter i sagen.
 
For at styrelsen kan lade materialet indgå i sagen, skal to krav være opfyldt, når vi modtager optagelserne:

  • Der skal være vedlagt dokumentation for, at bipersoner, som optræder i materialet, er blevet underrettet om optagelserne, eller

  • bipersonerne skal være slørede, så de ikke kan identificeres.

 Arbejdsskadestyrelsen lægger desuden stor vægt på, at de elektroniske optagelser er understøttet af sagens øvrige oplysninger. Det betyder, at vi ikke kan lægge vægt på en skjult optagelse af en person, hvis det der vises med optagelsen ikke også er understøttet med oplysninger i sagens øvrige akter.
 
Læs Arbejdsskadestyrelsens Praksis 2011-02 og notatet på vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32 

Denne side er senest ændret den 04. juli 2011