Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Folketinget har netop besluttet, at den generelle forældelsesfrist på 30 år ikke skal gælde for erhvervssygdomme. Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen nu også får mulighed for at anerkende de erhvervssygdomme, som først viser sig mange år efter, at man har været udsat for en særlig belastning på sit arbejde.

Folketinget har netop besluttet, at den generelle forældelsesfrist på 30 år ikke skal gælde for erhvervssygdomme. Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen nu også får mulighed for at anerkende de erhvervssygdomme, som først viser sig mange år efter, at man har været udsat for en særlig belastning på sit arbejde.

”Vores opgave er at sørge for, at folk får den erstatning, de har krav på, hvis de er blevet syge af deres arbejde. Med den ufravigelige forældelsesfrist på 30 år, som trådte i kraft 1. januar i år, ville der være mennesker, som mistede deres erstatning, blot fordi deres sygdom var mere end 30 år om at udvikle sig. Det problem er vi ude over nu,” siger Arbejdsskadestyrelsens direktør Anne Lind Madsen.

Problemet med den 30-årige forældelsesfrist var især tydeligt for de sager, der handler om lungehindekræft. Sygdommen skyldes asbest i lungerne, og bryder først ud mange år efter, at den enkelte har været udsat for asbest.

De vedtagne ændringer af forældelsesloven for erhvervssygdomme har tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2011.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 05. maj 2011