Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Den fuldmagtsblanket, som fagforbund skal udfylde for at få fuldmagt i en arbejdsskadesag, gælder fremover også, hvis en sag eventuelt skal viderebehandles i Ankestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen har netop lagt en ny fuldmagtblanket på sin hjemmeside. Med et enkelt kryds sikrer man, at fuldmagten også gælder i Ankestyrelsen. Fuldmagtshaveren slipper dermed for at udfylde to blanketter, og et længe næret ønske blandt fagforbundene er blevet opfyldt.
 
Hvis man som partsrepræsentant har en fuldmagtskode 31, betyder det, at Arbejdsskadestyrelsen ikke kommunikerer med den tilskadekomne, men alene med partsrepræsentanten. Det er altså partsrepræsentanten, der skal sørge for at formidle breve og afgørelser videre og har rådigheden over sagen, også i forhold til at klage over en af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser.
 
Tilskadekomne har mulighed for at se sagens dokumenter via ASK´s hjemmeside på Se Sag. Derfor sender Arbejdsskadestyrelsen ikke kopi af sagens akter til tilskadekomne, hvis der er givet fuldmagt til fuld partsrepræsentation (fuldmagtskode 31) i sagen.

  • Se fuldmagtsblanketten her

  • Læs mere om hvordan man udfylder en fulmagt her

Denne side er senest ændret den 28. juni 2011