Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Fra den 1. januar 2011 er medarbejdere i Grønland dækket af en ny arbejdsskadelov. Den nye lov afspejler den danske arbejdsskadelov, men er tilpasset de grønlandske forhold.

Ny grønlandsk arbejdsskadelov Ny grønlandsk arbejdsskadelov

3. januar 2011

Fra den 1. januar 2011 er medarbejdere i Grønland dækket af en ny arbejdsskadelov. Den nye lov afspejler den danske arbejdsskadelov, men er tilpasset de grønlandske forhold.

For eksempel indeholder loven en særlig forsikringsordning for grønlandske fiskere, fangere og fåreholdere. Ordningen gør det nemt og billigt at tegne en arbejdsskadeforsikring, der ligesom i Danmark skal sikre, at fangere, fiskere og fåreholdere får mulighed for økonomisk kompensation, hvis de kommer alvorligt til skade på deres arbejde.

Den grønlandske arbejdsskadesikring har siden 1962 været administreret sådan, at den danske arbejdsskadelov via anordninger har været gældende også i Grønland. Det grønlandske selvstyre har ikke selv ønsket at administrere den nye arbejdsskadelov, og ansvaret for området overgår derfor til Arbejdsskadestyrelsen. Det grønlandske selvstyre kan dog på ethvert tidspunkt hjemtage ordningen.

I forbindelse med den nye lov har den grønlandske arbejdsskadeafdeling skiftet navn fra Center for Arbejdsskadesikring til Center for Arbejdsskader. De fem ansatte i Nuuk bliver fremover ansat i Arbejdsskadestyrelsen i stedet for i Grønlands Selvstyre. Desuden flytter den grønlandske sagsbehandling over i det danske elektroniske sagsbehandlingssystem. Det vil blandt andet gøre det nemmere for medarbejderne på Grønland at trække på Arbejdsskadestyrelsens lægekonsulenter, når de skal vurdere en sag.

Center for Arbejdsskader flytter senere i 2011 ind i nye lokaler på Imaneq 18 i Nuuk. Ind til det sker, kan man kontakte Center for Arbejdsskader på Pukuffik B-3506

Yderligere oplysninger:
Centerchef Kristina Nordby-Rachlitz: +299 586474
Pressechef Birgitte Lyhne, Arbejdsskadestyrelsen: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 03. januar 2011