Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen har sendt et forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i ekstern høring.

Hovedelementet i lovforslaget er en ophævelse af den lange forældelsesfrist i sager, der er forældet før 1. januar 2008. Forslaget indebærer primært, at der fremover ikke længere gælder en lang absolut forældelsesfrist for erhvervssygdomme efter arbejdsskadesikringsloven. Der vil fortsat gælde en kort forældelsesfrist, der efter omstændighederne kan suspenderes.
 
Herudover indeholder lovforslaget følgende elementer:

  • En justering af hjemmelen om forretningsordenen for Erhvervssygdomsudvalget 

  • Revision af bestemmelsen om automatisk underretning om visse kræftformer

  • Adgang til selvforsikring for folkekirken

  • Straffebestemmelser vedrørende Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

  • Hjemmel til, at Arbejdsskadestyrelsen kan opkræve betaling for arbejdet med at opgøre værdien af erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven til brug for beregningen af erstatning efter erstatningsansvarsloven

  • Forhøjelse af bødeniveauet efter arbejdsskadesikringsloven

  • Indførelse af adgang til, at Arbejdsskadestyrelsen kan tilkende administrative bøder ved ukomplicerede sager

Bemærkninger til lovforslaget kan sendes til chefkonsulent Preben K. Hansen på pkh@ask.dk. Sidste frist for at indsende bemærkninger er mandag 16. januar 2012.

Yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Preben K. Hansen: 72 20 63 17.

Denne side er senest ændret den 22. december 2011