Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen har nu etableret den task force, som skal behandle de arbejdsskadesager, der i den kommende tid bliver anmeldt af nuværende og tidligere medarbejdere fra LM Wind Power. Task forcen får tilknyttet et antal sagsbehandlere. Hvor mange afhænger af antallet af anmeldte sager.

Arbejdsskadestyrelsen har nu etableret den task force, som skal behandle de arbejdsskadesager, der i den kommende tid bliver anmeldt af nuværende og tidligere medarbejdere fra LM Wind Power.  Task forcen får tilknyttet et antal sagsbehandlere. Hvor mange afhænger af antallet af anmeldte sager.

Udover etablering af task forcen vil Arbejdsskadestyrelsen sørge for, at der bliver lavet en rapport om arbejdsforholdene og påvirkningerne på LM Wind Power. Rapporten bliver udgangspunkt for det videre arbejde i task forcen.

”Denne metode og arbejdsform har vi rigtig gode erfaringer med. Den sikrer en ensartet behandling af sagerne, fordi sagsbehandlerne har den samme grundviden og kan sparre med hinanden rent fagligt,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

De medarbejdere, som anmelder en arbejdsskade til styrelsen, bliver som oftest først undersøgt på en arbejdsmedicinsk klinik. Hvis undersøgelserne her viser, at der kan være en sammenhæng mellem den enkeltes sygdom og den påvirkning, som man har været udsat for på virksomheden, bliver vedkommende sendt videre til undersøgelse hos en speciallæge.

”Det er dog en forudsætning for vores arbejde, at vi får sagerne ind. Derfor vil jeg kraftigt opfordre både nuværende og tidligere medarbejdere, som mener, at de er blevet syge af deres arbejde, til at få sagen anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Enten ved at tale med egen læge, som har pligt til at anmelde erhvervssygdommen, eller ved at anmelde sagen selv ,” siger Anne Lind Madsen.

Hvis man selv vil anmelde, er der på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside et anmeldeskema, som man udfylder på computeren, printer og sender til Arbejdsskadestyrelsen. Anmeld skade.

Hvis man har spørgsmål til Arbejdsskadestyrelsen, kan man enten ringe til styrelsen på 72 20 60 00 og tale med Anna Slottved eller sende en mail med spørgsmål til ask@ask.dk, att. Anna Slottved. 

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 07. marts 2011