Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt praksis 2012-02 og 2012-03 om udstedelse af administrative bøder til arbejdsgivere, som overtræder arbejdsskadesikringsloven.

Den nye praksis handler om, hvornår Arbejdsskadestyrelsen udsteder administrative bøder til arbejdsgivere, som ikke opfylder deres forpligtelser efter loven. Der vil blive udstedt administrative bøder til arbejdsgivere i følgende situationer:

  • hvor en arbejdsgiver ikke har anmeldt en arbejdsulykke

  • arbejdsgiveren har anmeldt en arbejdsulykke for sent, således der skal dispenseres for den for sene anmeldelse

  • arbejdsgiveren ikke medvirker til sagens oplysning

  • arbejdsgiveren har ikke tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring eller har ikke holdt arbejdsskadeforsikringen i kraft

Læs mere om Arbejdsskadestyrelsens Praksis 


Denne side er senest ændret den 15. december 2012