Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet et notat, der redegør for behandlingen af sager, særligt om opløsningsmiddelforgiftning, som følge af udsættelse for styren blandt andet på virksomheden LM Wind Power.

Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet et notat, der redegør for behandlingen af sager, særligt om opløsningsmiddelforgiftning, som følge af udsættelse for styren blandt andet på virksomheden LM Wind Power. 

Der er i forbindelse med sagsbehandlingen ikke fremkommet ny viden om sammenhængen mellem den arbejdsmæssige påvirkning af styren og udviklingen af sygdom. 

Arbejdsskadestyrelsens Erhvervsygdomsudvalg har drøftet professor Henrik Kolstads rapport, om udsættelse for styren og behandlet en række konkrete sager på baggrund af dette. Sagerne er således behandlet efter den seneste medicinske og faglige viden på feltet. 

Notatet er sendt til Folketingets Beskæftigelsesudvalg til orientering.


Denne side er senest ændret den 21. december 2012