Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Folketinget har netop vedtaget en ny lov om bødestraf ved overtrædelse af arbejdsskadesikringsloven. Det betyder, at Arbejdsskadestyrelsen pr. 1. juli 2012 får mulighed for at udstede bøder til virksomheder, som ikke overholder deres anmeldepligt, forsikringspligt eller pligt til at medvirke til sagens oplysning.

Hvis Arbejdsskadestyrelsen konstaterer, at der er sket en overtrædelse af arbejdsskadesikringsloven, vil styrelsen efter de nye regler udstede en bøde til arbejdsgiveren. Bødesagen bliver afsluttet, når arbejdsgiveren betaler bøden.

Hvis arbejdsgiveren vælger ikke at betale bøden, sender styrelsen sagen videre til politiet, som vil tage stilling til, om der skal anlægges en retssag.

Den nye lovhjemmel findes i § 82a som er blevet indført ved Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring til lovforslag nr. L.111. Læs mere om ændringsloven her

Denne side er senest ændret den 02. juli 2012