Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt praksis 2012-01 om Arbejdsskadesikring for personer i beskyttet beskæftigelse. Den nye praksis handler om, hvorvidt personer, der er i beskyttet beskæftigelse efter servicelovens regler i § 103 og § 104, er sikret efter arbejdsskadelovens regler.

Arbejdsskadestyrelsen har netop udsendt praksis 2012-01 om Arbejdsskadesikring for personer i beskyttet beskæftigelse. 

Den nye praksis handler om, hvorvidt personer, der er i beskyttet beskæftigelse efter servicelovens regler i § 103 og § 104, er sikret efter arbejdsskadelovens regler.

 
Udgangspunktet er, at disse personer ikke arbejder, hvorfor de ikke er omfattet af arbejdsskadeloven. Beskæftigelsen har ikke karakter af at være arbejde, fordi denne primært har til formål at hjælpe og støtte pågældende med at optræne færdigheder som følge af nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der kan derfor ikke ydes erstatning efter arbejdsskadelovens regler ved en eventuel tilskadekomst.

Disse borgere kan dog - efter en konkret vurdering af beskæftigelsens indhold og karakter - være omfattet, hvis de ved beskæftigelsen udfører opgaver, der ellers ville skulle have været udført af andre, eller opgaver som andre end borgeren selv har en interesse i bliver udført.

Denne side er senest ændret den 10. december 2012