Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen opkræver med virkning fra 1. juli 2012 betaling for at opgøre værdien af erstatningen i en arbejdsskadesag, når der skal opgøres et krav på erstatning (differencekrav) efter erstatningsansvarsloven.

Arbejdsskadestyrelsen opkræver med virkning fra 1. juli 2012 betaling for at opgøre værdien af erstatningen i en arbejdsskadesag, når der skal opgøres et krav på erstatning (differencekrav) efter erstatningsansvarsloven.

Hvis arbejdsgiveren eller andre er ansvarlig for en arbejdsskade, kan tilskadekomne have krav på erstatning efter både erstatningsansvarsloven og arbejdsskadeloven.

Erstatningen efter erstatningsansvarsloven fastsættes som forskellen mellem erstatningen opgjort efter erstatningsansvarsloven og erstatningen opgjort efter arbejdskadeloven. Det kaldes differencekravet.

For at kunne opgøre differencekravet efter erstatningsansvarsloven, skal man kende værdien af erstatningen efter arbejdskadeloven.

Arbejdsskadestyrelsen kan foretage en vejledende opgørelse af værdien af den tilkendte erstatning i arbejdsskadesagen, når der skal opgøres et differencekrav efter erstatningsansvarsloven. Det koster 496 kroner i 2012.

Anmodning skal udfyldes elektronisk og sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Betalingen for Arbejdsskadestyrelsens opgørelse skal indbetales til Arbejdsskadestyrelsens konto (reg.nr. 0216, kontonr. 4069068936) samtidig med anmodningen.

Hvis andre end tilskadekomne eller dennes advokat anmoder om en opgørelse af erstatningen, skal anmodningen vedlægges samtykke fra tilskadekomne.

Denne side er senest ændret den 28. november 2012