Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Efter det seneste møde i Erhvervssygdomsudvalget optager Arbejdsskadestyrelsen to nye kræftsygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det drejer sig om leukæmi som følge af udsættelse for formaldehyd og lungekræft som følge af udsættelse for bitumen ved asfalt-tagarbejde. Derimod vurderede udvalget, at der fortsat ikke er grundlag for at optage lungekræft som følge af udsættelse for bitumen ved vejbelægningsarbejde på fortegnelsen.

Baggrunden for optagelsen af de to nye stoffer på erhvervssygdomsfortegnelsen er det internationale kræftagentur, IARC’s monografi om udsættelse for kemiske stoffer og påvirkninger, A Review of Human Carcinogens: Chemical Agents and Related Occupations. IARC (The International Agency for Research on Cancer) er en institution under WHO, som indsamler og vurderer resultaterne fra den internationale kræftforskning.

Materialet fra IARC fører også til et ændret syn på sammenhængen mellem frisørarbejde og blærekræft. Ny forskning viser, at det kun er mandlige frisører, der har en forøget risiko for at udvikle blærekræft på grund af deres arbejde. Dette vil blive justeret i næste udgave af vejledningen om erhvervssygdomme.

Derudover rummer materialet fra IARC også viden om andre stoffer, som vil kunne bruges i konkrete sager, der bliver forelagt for Erhvervssygdomsudvalget, hvis der anmeldes sygdomme efter udsættelse for disse stoffer.

Læs mere om grundlaget for Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser via disse links:

  • Arbejdsskadestyrelsens notat om ændringer på IARC’s kræftliste

  • Læs IARC’s monografi (Vol 100F, 2012: A Review of Human Carcinogens: Chemical Agents and Related Occupations)

  • Læs artikel om bitumen i The Lancet Oncology

Denne side er senest ændret den 12. november 2012