Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Omkring 1.500 tilskadekomne, som tidligere har fået erstatning for tab af erhvervsevne frem til pensionsalderen, skal på grund af forhøjet pensionsalder enten have deres erstatning forlænget eller have et ekstra engangsbeløb udbetalt.

Hvis man tidligere har fået sin erstatning udbetalt som et engangsbeløb, får man en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen om, hvor meget man har ret til at få udbetalt ekstra. Beløbet bliver herefter udbetalt af arbejdsgiverens forsikringsselskab eller af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Hvis man derimod får sin erstatning udbetalt hver måned, får man et brev fra styrelsen om, at perioden med udbetaling af erstatning bliver forlænget frem til den nye pensionsalder. Herefter forlænger arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring automatisk perioden.

De tilskadekomne skal ikke selv at gøre noget for at få erstatningen for tab af erhvervsevne forlænget. Arbejdsskadestyrelsen har fundet de relevante sager og er i gang med at kontakte de personer, som det drejer sig om.

Forlængelsen af erstatningen berører personer, som er født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960. Det er et krav, at man enten har været ude for en arbejdsulykke 1. januar 2004 eller senere eller har anmeldt en erhvervssygdom den 1. januar 2005 eller senere. Endelig skal man tidligere have fået udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne, enten i form af et engangsbeløb eller månedlige beløb.

Personer, som tidligere har fået udbetalt engangsbeløb til erstatning for permanente udgifter til behandling eller hjælpemidler, kan også få udbetalt mere i erstatning. De personer skal selv kontakte arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for at få udbetalt et ekstra engangsbeløb.

Yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Torben Øhlenschlæger: 72 20 60 00

Denne side er senest ændret den 10. januar 2012