Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Forstrækninger er den absolutte topscorer over de ulykker, som hvert år bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Og det gælder for alle brancher. Det viser Arbejdsskadestatistik 2011, som Arbejdsskadestyrelsen netop har offentliggjort.

Som noget nyt er Arbejdsskadestatistikken i år udvidet med tabeller, som for anmeldte og anerkendte ulykker og erhvervssygdomme kombinerer brancher med skader eller diagnoser.

I de tabeller kan man for eksempel læse, at selvom forstrækninger er den oftest forekommende ulykke i alle brancher, så er der brancherne imellem en markant forskel på, hvor mange forstrækningsskader der bliver anmeldt. For sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger udgør forstrækninger knap 59 procent af ulykkerne, mens de for landbrug, jagt skovbrug og fiskeri udgør godt 38 procent.

Lignende forskelle gør sig gældende, når man ser på tabellerne for erhvervssygdomme. Den største diagnosegruppe er samlet set de psykiske sygdomme, der udgør knap 18 procent af alle anmeldelser i 2011. Men igen er der stor spredning brancherne imellem. Mens de psykiske sygdomme for undervisningsbranchen udgør knap 46 procent af anmeldelserne, udgør de kun godt 2 procent for bygge- og anlægsvirksomhed.

Samlet set modtog styrelsen knap 54.000 ulykker og erhvervssygdomme i 2011, hvilket er godt 3 procent flere end i 2010. Det er især antallet af erhvervssygdomme, der er steget, nemlig fra knap 21.000 i 2010 til knap 23.000 i 2011.

Der blev i 2011 tilkendt erstatninger for 3,3 milliarder kr. I alt 2,3 milliarder kroner blev udbetalt i forbindelse med ulykker, mens 1,0 milliard kroner er erstatning i forbindelse med erhvervssygdomme.

Arbejdsskadestatistikken, der kan læses på www.ask.dk/statistik, består i år af to dele:

  • Arbejdsskadestatistik 2011, der indeholder en detaljeret analyse af de sager, som Arbejdsskadestyrelsen har behandlet i perioden 2005-2011

  • Arbejdsskadestatistik 2011 – kort fortalt, der indeholder en opsummering af hovedpointerne fra Arbejdsskadestatistik 2011

Yderligere oplysninger
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32


Denne side er senest ændret den 06. juni 2012