Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

På baggrund af den seneste tids debat om brandmænd og risikoen for kræft i forbindelse med deres arbejde, informerer Arbejdsskadestyrelsen her om de regler, der kan være særligt relevante i forbindelse med netop anmeldelse af arbejdsskader fra brandfolk og deres efterladte.

På baggrund af den seneste tids debat om brandmænd og risikoen for kræft i forbindelse med deres arbejde, informerer Arbejdsskadestyrelsen her om de regler, der kan være særligt relevante i forbindelse med netop anmeldelse af arbejdsskader fra brandfolk og deres efterladte. 

Der er ingen formkrav til anmeldelse af sager til Arbejdsskadestyrelsen. Den tilskadekomne skal dog kunne identificeres med navn og cpr. nummer. På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside finder du anmeldeblanketten til brug for anmeldelse af erhvervssygdommen. 

I sager hvor den tilskadekomne er afgået ved døden på anmeldetidspunktet kan sagen kun behandles, hvis der er erstatningsberettigede efterladte. Det vil sige ægtefæller, samlevende gennem mindst 2 år, mindreårige børn under 18 år eller unge under 21 år, der er under uddannelse. (se nærmere herom på hjemmesiden)

Når der er taget stilling til om sagen kan behandles, vil Arbejdsskadestyrelsen vurdere, om der er årsagssammenhæng mellem belastningerne på arbejdet og sygdommen/dødsfaldet.

Læs mere om 


Denne side er senest ændret den 26. november 2012