Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

En ny gennemgang af dansk og international litteratur viser, at der ikke er bevis for en sammenhæng mellem udviklingen af lyskebrok og de fysiske påvirkninger, eksempelvis tunge løft, hurtige løft eller stående arbejde, som man kan være udsat for i sit arbejde.

Resultaterne giver derfor ikke anledning til, at der sker ændringer på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Der bliver heller ikke ændret på Arbejdsskadestyrelsens praksis for, hvornår sager om lyskebrok kan forelægges for Erhvervssygdomsudvalget.

Det besluttede et enigt Erhvervssygdomsudvalg i går på baggrund af et oplæg fra overlæge Susanne Wulff, Arbejdsmedicinsk klinik i Herning, og efterfølgende drøftelser i udvalget.

Arbejdsmedicinerne bag litteraturgennemgangen har haft fokus på
• Længevarende fysiske påvirkninger og udviklingen af lyskebrok
• Enkeltstående påvirkninger i arbejdet og udviklingen af lyskebrok
• Længerevarende fysiske påvirkninger og prognosen for udviklingen af lyskebrok

For ingen af områderne er der fundet en sammenhæng mellem arbejdet og udviklingen af lyskebrok.

Lyskebrok kan fortsat anerkendes som en ulykke, hvis der er en tidsmæssig tæt sammenhæng mellem påvirkning og udviklingen af lyskebrok.

Se udredningsrapporten 


Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

 

Denne side er senest ændret den 29. februar 2012