Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vi har udsendt bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2013 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere.

6. november 2012


Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 990 af 12. oktober 2012 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2013 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere.

Bekendtgørelsen har virkning for arbejdsskader indtrådt 1. januar 2011 og senere og fastsætter kapitaliseringsfaktorer til brug ved omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2013.

Bekendtgørelsen indeholder bilag med tabeller over kapitaliseringsfaktorer baseret på erstatningsmodtagerens alder opgjort i hele år.

Ved omsætning til kapitalbeløb benyttes kapitaliseringsfaktorer, der fastsættes ud fra erstatningsmodtagerens alder opgjort i år og måneder.

Komplette faktortabeller for 2013 med kapitaliseringsfaktorer for aldre opgjort i år og måneder findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside og kan læses her:

En oversigt med link til samtlige tabeller over kapitaliseringsfaktorer ved omsætning af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Denne side er senest ændret den 06. november 2012