Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen har med virkning fra 1. juli 2012 udstedt to nye bekendtgørelser om sygdomme, der kan anerkendes som erhvervssygdomme. Bekendtgørelserne gælder for sygdomme anmeldt før og efter 1. januar 2005.

Samtidig er vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 blevet revideret. Det er især kapitel 10 om skuldersygdomme, der er revideret, idet styrelsen sammen med Erhvervssygdomsudvalget har udvidet de skuldersygdomme, der kan anerkendes efter punkt C.5.

På fortegnelsen står nu rotator cuff-syndrom/impingementsyndrom og gener fra eller forandringer i den lange bicepssene. Ændringerne i diagnoserne gælder begge fortegnelser. Kravene til belastningen er de samme som tidligere beskrevet.

På baggrund af ændringen på fortegnelse kan en tidligere afvist sag om skuldersygdom genoptages, hvis den er afvist på grund af diagnosen. En genoptagelse betyder, at Arbejdsskadestyrelsen vurderer, om der er tale en om sygdom på fortegnelsen og om kravene til de arbejdsmæssige belastninger er opfyldt. Hvis begge dele er tilfældet, kan sygdommen anerkendes.

I vejledningens kapitel 23 er det tilføjet resultaterne af de drøftelser, der har været i Erhvervssygdomsudvalget siden vejledningen sidst blev revideret i december 2010. Det drejer sig om Nyere forskning om sygdomme i hånd og underarm (23.6), Muskel- og skeletbesvær (23.15), Lyskebrok (23.31), Sygdomme i hånd og underarm efter PC-arbejde (23.32) og Dybe blodpropper (23.33). Drøftelserne har ikke ført til ændringer på fortegnelsen, men har bekræftet den praksis, der er i Udvalget og de sygdomme, der allerede er optaget på fortegnelsen.


Se vejledningen om erhvervssygdomme


Se bekendtgørelserne

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142665

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142513

Yderligere oplysninger:
Souschef i Fagligt center, Rikke Nissen: 72 20 63 22

Denne side er senest ændret den 02. juli 2012