Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Tilbagetrækningsreformen har forhøjet folkepensionsalderen i Danmark for personer født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960. Vi har derfor udsendt to nye bekendtgørelser om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb. Bekendtgørelserne indeholder kapitaliseringsfaktorer, der tager højde for de nye folkepensionsaldre.

17. januar 2012

Tilbagetrækningsreformen (lov nr. 1386 af 28. december 2011) har forhøjet folkepensionsalderen i Danmark for personer født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960.

Vi har derfor udsendt to nye bekendtgørelser om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb. Bekendtgørelserne indeholder kapitaliseringsfaktorer, der tager højde for de nye folkepensionsaldre. Begge bekendtgørelser er trådt i kraft 1. januar 2012.

Læs bekendtgørelserne her:

De nye bekendtgørelser indeholder de kapitaliseringsfaktorer, som fra 1. januar 2012 anvendes ved beregning af kapitalisering af erstatning for tab af erhvervsevne, erstatning for permanente behandlingsudgifter og erstatning for tab af forsørger.

Bekendtgørelserne indeholder bilag med tabeller over kapitaliseringsfaktorer baseret på erstatningsmodtagerens alder opgjort i hele år. For nyere arbejdsskader fra 1. juli 2007 og senere benyttes kapitaliseringsfaktorer, der fastsættes ud fra erstatningsmodtagerens alder opgjort i år og måneder. For arbejdsskader fra 1. juli 2007 og senere er derfor udarbejdet komplette faktortabeller med kapitaliseringsfaktorer for alle aldre opgjort i år og måneder. Faktortabellerne er tilgængelige på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

En oversigt med link til samtlige tabeller over kapitaliseringsfaktorer ved omsætning af løbende erstatning for tab af erhvervsevne, permanente behandlingsudgifter og tab af forsørger kan ses på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside www.ask.dk under 'Love og satser', ’Satser’, ’Arbejdsskader’, ’Kapitaliseringsfaktorer’.

Denne side er senest ændret den 17. januar 2012