Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hurtig afklaring af en kompliceret situation, økonomisk overblik og motivation for den arbejdsskadede til at komme videre med sit liv.

Det er ifølge en netop offentliggjort SFI-evaluering nogle de konkrete gevinster, når Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter får forskellige myndigheder til at arbejder sammen for at fastholde mennesker med alvorlige arbejdsskader på arbejdsmarkedet.

SFI har bedt fagforbund, arbejdsgivere, kommuner og forsikringsselskaber vurdere effekten af Fastholdelsescentrets arbejde. Parterne har typisk modsatrettede interesser i en konkret arbejdsskadesag, men alligevel vurderer de samstemmende, at centret gør en forskel i de komplicerede sager. Det er især hurtige, midlertidige afgørelser samt rundbordssamtaler med parterne, der er med til at skabe afklaring, økonomisk overblik og motivation hos den enkelte.

”Det er meget opløftende, når alle professionelle parter oplever, at vores arbejdsmetoder giver resultater, som er til gavn for både borgeren og samfundet. Den tilskadekomne er glad for at få et overblik over sin økonomi og sine muligheder for at blive på arbejdsmarkedet i stedet for at ende på passiv offentlig forsørgelse,” siger Anne Lind Madsen, direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Fælles for Fastholdelsescentrets sager er, at de er komplicerede og typisk er gået i hårdknude, fordi kommunen, det involverede fagforbund og forsikringsselskabet ikke er enige om, hvad der skal ske, og hvem der skal betale. I den situation stiller Fastholdelsescentret sig i midten og deltager i en rundbordssamtale, hvor alle involverede parter og den tilskadekomne sætter sig sammen for at finde en løsning.

”Vi ser for eksempel på, om vi med arbejdsskadeloven kan hjælpe den tilskadekomne økonomisk under en revalidering, indtil han eller hun er tilbage i job og får en løn, som helt eller delvist kan forsørge familien. SFI-rapporten viser, at samarbejde på tværs af myndighederne giver rigtig gode resultater for borgerne og også har en samfundsmæssig effekt,” siger Anne Lind Madsen.

Fastholdelsescentret er hidtil blevet finansieret af Satspuljemidler. 70 af landets 92 kommuner har været i kontakt med centrets medarbejdere om konkrete sager, og i omkring 800 sager har rundbordssamtalerne vist sig at være den gode måde at løse en sag på.

Læs SFI-rapporten her

Yderligere oplysninger:
Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32

Denne side er senest ændret den 27. juni 2012