Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager kom i 2011 med udtalelse i 192 voldsoffersager. Det fremgår af den netop offentliggjorte statistik over centrets sagsbehandling i 2011.

Centret er en uvildig myndighed, og har i mange år på anmodning fra Erstatningsnævnet udtalt sig om varigt mén og tab af erhvervsevne i voldsoffersager. Siden 2006 er det blevet til sammenlagt 1.079 udtalelser i voldsoffersager. 

Voldsoffersagerne er blot en lille gruppe af særlige sager, som Center for private erstatningssager hvert år udtaler sig i. I 2011 vurderede centret i alt 5.247 erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede om piskesmældsskader. Kvinderne står for næsten 2/3 af sagerne om piskesmæld.

Det er især forsikringsselskaberne, som anmoder om en udtalelse fra Center for private erstatningssager. Forsikringsselskaberne står for 85 procent af anmodningerne, advokaterne for små 10 procent, mens myndigheder og andre står for resten af anmodningerne. 

Der anmodes næsten udelukkende om udtalelser om mén, tab af erhvervsevne eller en kombination af de to. I de senere år er der dog anmodet om flere udtalelser om mén og færre udtalelser om tab af erhvervsevne kombineret med mén. I 3.383 af de vurderede sager var der tale om et varigt mén over 5 procent. I 920 sager var der tale om et tab af erhvervsevne over 15 procent. 

Udtalelserne fra Center for private erstatningssager er meget ofte med til at løse tvister mellem forsikringsselskaber og forsikrede, og kun i få tilfælde ender sagerne, hvor centret er involveret, i retten. 


Yderligere oplysninger:

Pressechef Birgitte Lyhne: 26 97 15 32


Denne side er senest ændret den 29. maj 2012