Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Udsættelse for høje koncentrationer af stoffet PCB på arbejdet kan forårsage lever- og galdevejskræft, og PCB i høje koncentrationer kan forårsage modermærkekræft og hudsygdommen klorakne. Det viser en ny udredning.

Udsættelse for høje koncentrationer af stoffet PCB på arbejdet kan forårsage lever- og galdevejskræft, og PCB i høje koncentrationer kan forårsage modermærkekræft og hudsygdommen klorakne. Det viser en ny udredning.

Der er derimod ikke tilstrækkelig dokumentation for, at PCB kan forårsage fosterskader eller skjoldbruskkirtelkræft efter en udsættelse på arbejdet.

Det konkluderede Arbejdsskadestyrelsen efter at have drøftet en ny udredning om PCB på et møde i Erhvervssygdomsudvalget. Afdelingslæge Ellen Bøtker Pedersen, overlæge Peter Jacobsen og professor og forskningsleder Jens Peter Bonde fra Arbejdsmedicinsk klinik, Bispebjerg havde forinden præsenteret deres udredning om PCB.

Udredningen viser også, at udsættelse for PCB på arbejdet ikke er særlig stor i dag. Der skal derfor meget til, før sygdomme opstår efter udsættelse for PCB på arbejdet. Den manglende medicinske dokumentation er også årsagen til, at flertallet i Erhvervssygdomsudvalget indstillede, at visse sygdomme udviklet af PCB ikke længere opfylder betingelserne for at stå på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Konkrete tilfælde af sygdommene lever- og galdevejskræft, modermærkekræft og klorakne efter udsættelse for PCB kan fremover blive forelagt for Erhvervssygdomsudvalget til konkret vurdering af, om sygdommen udelukkende eller i overvejende grad er forårsaget af arbejdets særlige art.

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget har besluttet at drøfte PCB igen, når en kommende monografi 107 fra det internationale kræftagentur IARC udkommer om nogle år. 

Læs udredningsrapporten: ”Belysning af de mulige sammenhænge mellem erhvervsmæssig PCB-eksponering og risiko for udvikling af sygdom”. Rapporten er på engelsk, men har et dansk resumé.


Fakta:

I Danmark blev stoffet PCB brugt i byggematerialer (for eksempel fugemasse og i termoruder), indtil det blev forbudt i byggeriet i midten af 1970’erne. I dag sker den største indtagelse af PCB via kosten, og vi udsættes kun i mindre grad for PCB, hvis vi opholder os i lokaler, hvor PCB afdamper. Den nutidige erhvervsmæssige udsættelse for PCB er især knyttet til indeklimaet i PCB- forurenede bygninger ved nedbrydning, reparation og affaldshåndtering.

Justeringerne på erhvervssygdomsfortegnelsen vil blive foretaget ved en snarlig revision af fortegnelsen


Denne side er senest ændret den 27. juni 2013