Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Regeringen har besluttet at overdrage myndighedsansvaret for en række statslige opgaver, som Arbejdsskadestyrelsen varetager i dag, til ATP eller Udbetaling Danmark.

Det sker som led i det politiske ønske om at flytte statslige opgaver og arbejdspladser fra hovedstadsområdet til andre områder i Danmark. Regeringen vil samtidig arbejde videre med at modernisere og forenkle reglerne for hele arbejdsskadesystemet.
 
Arbejdsskadestyrelsen bliver i de nuværende lokaler på Østerbro i København.
 
ATP eller Udbetaling Danmark vil efter myndighedsoverdragelsen i første omgang fokusere på at konsolidere driften i Arbejdsskadestyrelsen og fortsætte processen med indkøb af nyt it-system.
 
På sigt skal mulighederne for at tilpasse arbejdsskadeområdet til ATP eller Udbetaling Danmarks forretningsmodel undersøges med den hensigt at flytte væsentlige dele af sagsbehandlingen til ATP eller Udbetaling Danmarks centre i Hillerød, Vordingborg og Haderslev.
 
ATP forventes at overtage Arbejdsskadestyrelsens opgaver i 1. halvår 2016 forudsat, at der opnås flertal for lovforslaget i Folketinget.

Denne side er senest ændret den 01. oktober 2015