Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Den nye vejledning om fastsættelse af årsløn beskriver mere uddybende, hvordan Arbejdsskadestyrelsen fastsætter årsløn, når indtægten før arbejdsskaden har været påvirket af sygdom eller ledighed. Den nye udgave indeholder også et kapitel, der nærmere beskriver, hvilken periode og hvilket oplysningsgrundlag styrelsen bruger ved fastsættelsen af årslønnen.

Ny vejledning om årsløn
(Foto: Colourbox)

Arbejdsskadestyrelsen har netop udgivet 8. udgave af vejledning om fastsættelse af årsløn. Som noget nyt beskriver vejledningen uddybende, hvordan vi fastsætter årsløn, når indtægten før arbejdsskaden har været påvirket af sygdom eller ledighed. I forhold til ledighed sondrer vi mellem de situationer, hvor tilskadekomne har fast tilknytning til arbejdsmarkedet, trods ledighed eller hjemsendelse, og hvor tilskadekomne har lange perioder med ledighed og løs tilknytning til arbejdsmarkedet.

Lønperiode og valg af oplysningsgrundlag
Vejledningens opbygning er også ændret. Der er kommet et nyt selvstændigt kapitel (kapitel 8), der nærmere beskriver valg af periode og valg af oplysningsgrundlag. I kapitlet beskrives hvilken periode Arbejdsskadestyrelsen anvender lønoplysninger fra, når årslønnen fastsættes. Der er flere muligheder, men de seneste 12 måneder før arbejdsskaden er hovedreglen.

Den nye vejledning beskriver også, hvilket oplysningsgrundlag (eIndkomst, årsopgørelser fra SKAT, lønsedler m.v.), der kan bruges i den valgte periode. Vi vil som altovervejende hovedregel fastsætte årslønnen ud fra oplysninger i eIndkomst eller årsopgørelser fra SKAT. Vi vil kun undtagelsesvis beregne årslønnen med udgangspunkt i lønsedler eller statistiske oplysninger. 

Denne side er senest ændret den 10. september 2015