Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen har i sommeren 2014 i værksat en handlingsplan, der skal forbedre kvaliteten i vores afgørelser. 

Initiativerne betyder, at det tager længere tid at behandle den enkelte arbejdsskadesag.  Du kan derfor desværre opleve, at vi er længere tid om at behandle din sag. 

I forbindelse med behandlingen af din arbejdsskadesag, skal vi bruge oplysninger fra dig, din arbejdsgiver og læge for at undersøge, hvad der er sket, og hvad der kan være årsag til skaden eller sygdommen. Har du varige følger efter arbejdsskaden, og har den haft betydning for din arbejdsmæssige situation, indhenter vi også oplysninger om det. 

Det tager tid at indhente oplysningerne i arbejdsskadesagerne. Sagsbehandlingstiden er afhængig af, hvor kompliceret sagen er. Du kan derfor opleve at vente længere på en afslutning af din sag, hvis du for eksempel har et tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden. 

Vi afgør sagerne så hurtigt, vi kan, og vi skal beklage den længere ventetid. Vi behandler først de sager, der haster særligt på grund af alvorlige helbredsmæssige eller økonomiske forhold. 

Som hidtil sender vi kopi af alle oplysninger til sagens parter, og du kan følge med i din arbejdsskadesag her på hjemmesiden under "Se Sag"
I Arbejdsskadestyrelsen behandler vi årligt over 50.000 sager. 

Du kan følge med i vores sagsbehandlingstider og andre nøgletal om vores sagsbehandling her.Denne side er senest ændret den 02. februar 2015