Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ny vejledning om erhvervssygdomme og ændringer på fortegnelserne fra 1. februar 2015
10. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 er nu udkommet.

Vejledningen beskriver, hvad Arbejdsskadestyrelsen lægger vægt  på i afgørelser om anerkendelse af erhvervssygdomme.

I forhold til den tidligere udgave er vejledningen inddelt i nye kapitler. Der er nye afsnit vedrørende blandt andet:

  • Hudsygdomme (kontakteksemer)

  • Hudkræft

  • Næse- og bihulekræft

  • Afsnittene om medicinsk dokumentation er opdateret med Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser siden sidste udgivelse af vejledningen i efteråret 2013.

Sygdommene brok, tandskader og opløsningsmiddelforgiftning er ikke beskrevet i vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005. De er i beskrevet i selvstændige vejledninger og bliver som udgangspunkt vurderet i forhold til disse.

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Øvrige vejledninger om erhvervssygdomme

Fra 1. februar 2015 gælder en ny fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 og en ny fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005.

Den opdaterede fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 kan ses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167063

Den opdaterede fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 kan ses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167060

Hvad er ændret?

  • To nye kræftsygdomme er optaget på fortegnelsen. En kræftsygdom er taget af fortegnelsen. Se nyheden om det her.

  • Diagnoseteksten og diagnosekoden for pleurale plaque er ændret

  • Praksis i sager om hudkræft. Se nyheden om det her.

 

 

 

Denne side er senest ændret den 02. februar 2015