Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

I juni 2014 fandt Kammeradvokaten en række fejl i Arbejdsskadestyrelsens behandling af sager om tab af erhvervsevne. Arbejdsskadestyrelsen har derfor igangsat en række initiativer, der skal forbedre kvaliteten af de afgørelser, vi træffer. Desuden har vi genoptaget en række tidligere afgørelser om tab af erhvervsevne for at træffe nye afgørelser, der er korrekte og velbegrundede.

I Arbejdsskadestyrelsen har vi samarbejdet med de faglige organisationer og erstatningsadvokater for at finde frem til de berørte borgere. Arbejdsskadestyrelsen har blandt andet oprettet en hotline og en særlig mailadresse, hvor tilskadekomne borgere og deres repræsentanter kan henvende sig og få information og rådgivning, om det er relevant for dem at få genoptaget deres sag. Du kan læse mere om denne hotline samt hvilke sager, der er relevante her

For at sikre, at så mange borgere og deres repræsentanter som muligt kender til, hvilke sager, der er de relevante, og hvilke mulighederne der er for at få sin afgørelse om tab af erhvervsevne genoptaget, inviterer styrelsen nu til tre arrangementer. Et åbent hus arrangement i Arbejdsskadestyrelsens lokaler i København samt to arrangementer i henholdsvis Kolding og Hadsten. På disse temaarrangementer vil styrelsens direktør og sagsbehandlere informere og vejlede om mulighederne for genoptagelse af arbejdsskadesager om erhvervsevnetab, men også andre aktuelle emner kan berøres.
Arrangementerne er for tilskadekomne borgere, fagforeningsrepræsentanter og erstatningsadvokater.

- Læs mere om det praktiske vedr. arrangementerne, program og tilmelding her

Denne side er senest ændret den 06. marts 2015