Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Efter drøftelser i Erhvervssygdomsudvalget optager Arbejdsskadestyrelsen to nye årsager til kræftsygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det drejer sig om trikloretylen (TRI) som ny årsag til kræft i nyrerne og tetrakloretylen (PERC) som ny årsag til kræft i urinblæren. Samtidig tages tetrakloretylen som årsag til Non-Hodgkins lymfom af fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Baggrunden for optagelsen af de to nye stoffer på erhvervssygdomsfortegnelsen er det internationale kræftagentur IARCs monografi 106 om klorerede opløsningsmidler, herunder hovedsageligt trikloretylen (TRI) og tetrakloretylen (PERC). 

Efter indstilling fra et flertal af udvalgets medlemmer tages Non-Hodgkins lymfom som følge af tetrakloretylen (PERC) samtidig af fortegnelsen. IARC klassificerer på baggrund af monografi 106 ikke længere tetrakloretylen (PERC) som ”sandsynligvis kræftfremkaldende” i forhold til Non-Hodgkins lymfom. Sager om anerkendelse af Non-Hodgkins lymfom som følge af udsættelse for tetrakloretylen (PERC) vil blive forelagt erhvervssygdomsudvalget til konkret vurdering.

Læs monografien her: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol106/index.php

Fakta

  • IARC, International Agency for Research on Cancer, er det international institut for kræftforskning under WHO (World Health Organisation). IARC´s monografier er en samling af publikationer. Monografierne redegør for sammenhængen mellem en lang række påvirkninger i både det ydre miljø og i arbejdsmiljøet og risikoen for udvikling af kræft.

  • Trikloretylen (TRI) anvendes til metalaffedtning

  • Tetrakloretylen (PERC) anvendes til tøjrens og metalaffedtning,

  • En tidligere afvist sag kan genoptages, hvis sygdommen senere optages på fortegnelsen. Dette giver mulighed for, at tidligere afgjorte sager kan genoptages. Der vil være tale om et fåtal af sager, da der er tale om ret sjældne sygdomme.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef i Center for Erhvervssygdomme og ansvarlig for lægeområdet, Merete Roos: 72 20 62 98

 

Denne side er senest ændret den 22. januar 2015