Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

I anledning af 70-årsdagen for befrielsen den 5. maj 2015 har Folketinget på regeringens initiativ besluttet, at der skal udbetales en ekstraordinær hædersgave på 10.000 kroner. Borgere, der var berettiget til den almindelige eller den forhøjede hædersgave (§ 22a tillæg) per 30. april 2015 vil modtage den ekstraordinære hædersgave.

Arbejdsskadestyrelsen udbetaler til modtagere af den forhøjede hædersgave. Statens Administration udbetaler til modtagere af den almindelige hædersgave.

Arbejdsskadestyrelsen udsender et orienteringsbrev til modtagere af den ekstraordinære hædersgave. Den ekstraordinære hædersgave er til disposition tirsdag den 30. juni 2015 sammen med den almindelige hædersgave.

Hvis en modtager dør inden udbetalingen af hædersgaven, overgår den til efterladte eller boet. Personer, der er døde i perioden fra sidste udbetaling ultimo marts til 30. april 2015, vil som udgangspunkt ikke være berettiget til modtagelse af den ekstraordinære hædersgave.

Du kan læse mere om erstatning til besættelsestidens ofre her.

Denne side er senest ændret den 22. maj 2015