Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen har udsendt 3 nye bekendtgørelser med kapitaliseringsfaktorer, efter at folkepensionsalderen er forhøjet fra 67 år til 68 år.

Folketinget har forhøjet folkepensionsalderen i Danmark fra 67 år til 68 år for personer født 1. januar 1963 og senere. Forhøjelsen af folkepensionsalderen har virkning fra den 29. december 2015.

Arbejdsskadestyrelsen har derfor udsendt 3 nye bekendtgørelser om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb. Bekendtgørelserne indeholder kapitaliseringsfaktorer, der tager højde for den nye folkepensionsalder på 68 år.

Læs bekendtgørelserne her:

De nye bekendtgørelser indeholder de kapitaliseringsfaktorer, som fra 29. december 2015 skal anvendes ved beregning af kapitalisering af erstatning for tab af erhvervsevne, erstatning for fremtidige permanente behandlingsudgifter og erstatning for tab af forsørger.

Bekendtgørelserne indeholder bilag med tabeller over kapitaliseringsfaktorer baseret på erstatningsmodtagerens alder opgjort i hele år. For nyere arbejdsskader fra 1. juli 2007 og senere benyttes kapitaliseringsfaktorer, der fastsættes ud fra erstatningsmodtagerens alder opgjort i år og måneder. For arbejdsskader fra 1. juli 2007 og senere er derfor udarbejdet komplette faktortabeller med kapitaliseringsfaktorer for alle aldre opgjort i år og måneder. Faktortabellerne er tilgængelige på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

En oversigt med link til samtlige tabeller over kapitaliseringsfaktorer ved omsætning af løbende erstatning for tab af erhvervsevne, fremtidige permanente behandlingsudgifter og tab af forsørger kan ses på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside www.ask.dk under 'Love og satser', ’Satser’, ’Arbejdsskader’, ’Kapitaliseringsfaktorer’.

Denne side er senest ændret den 23. december 2015