Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vi har udsendt bekendtgørelse nr. 1188 af 20. oktober 2015 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2016.

Bekendtgørelsen har virkning for arbejdsskader indtrådt 1. januar 2011 og senere og fastsætter kapitaliseringsfaktorer til brug ved omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2016.

Bekendtgørelsen indeholder bilag med tabeller over kapitaliseringsfaktorer baseret på erstatningsmodtagerens alder opgjort i hele år.

Ved omsætning til kapitalbeløb benyttes kapitaliseringsfaktorer, der fastsættes ud fra erstatningsmodtagerens alder opgjort i år og måneder.

Komplette faktortabeller for 2016 med kapitaliseringsfaktorer for aldre opgjort i år og måneder findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside og kan læses her:

Beskæftigelsesministeriet har for nylig har sendt et udkast til ændring af lov om social pension i høring. Lovudkastet vil forhøje folkepensionsalderen til 68 år for personer født den 1. januar 1963 og senere. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget til behandling og vedtagelse og ikrafttræden i 2015.

En forhøjelse af folkepensionsalderen til 68 år får betydning for de kapitaliseringsfaktorer, der benyttes i lov om arbejdsskadesikring ved omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb.

Hvis Folketinget forhøjer folkepensionsalderen til 68 år, vil Arbejdsskadestyrelsen derfor udsende en ny bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2016, der vil indeholde ændrede kapitaliseringsfaktorer for tilskadekomne født den 1. januar 1963 og senere.

En oversigt med link til samtlige tabeller over kapitaliseringsfaktorer ved omsætning af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger findes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Denne side er senest ændret den 28. oktober 2015