Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Erhvervssygdomsudvalget drøftede på det principielle møde den 15. september 2015 tre forskellige udredninger om sammenhængen mellem arbejdsmæssig udsættelse for henholdsvis kvartsstøv, kulstøv og mangan og udviklingen af forskellige sygdomme.

Ny udredning viser, at kvartsstøv kan forårsage sygdomme i bindevævet. Dokumentationen for årsagssammenhængen er dog ikke tilstrækkelig sikker til, at sygdommene kan optages på erhvervssygdomsfortegnelsen.

Erhvervssygdomsudvalget drøftede på det principielle møde den 15. september 2015 tre forskellige udredninger om sammenhængen mellem arbejdsmæssig udsættelse for henholdsvis kvartsstøv, kulstøv og mangan og udviklingen af forskellige sygdomme. Udredningen om kvartsstøv viser, at kvartsstøv kan forårsage sygdomme i bindevævet.

Konklusionen i udredningen om kvartsstøv var, at der en begrænset til moderat dokumentation for årsagssammenhæng mellem langvarig og betydelig udsættelse for kvartsstøv og sygdommene:

•  Leddegigt (reumatoid artritis)
•  Systemisk sklerodermi
•  Inflammatorisk sygdom i bindevævet (systemisk lupus erythematosus)
•  Småkarssygdomme (glomerulonefritis)

Ingen ændringer af erhvervssygdomsfortegnelsen
Dokumentationen for årsagssammenhængen er ikke tilstrækkelig sikker til, at sygdommene kan optages på fortegnelsen. Konkrete tilfælde kan som hidtil anerkendes efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget, som vil foretage en konkret vurdering af, om sygdommen er forårsaget af arbejdet med kvartsstøv.

Udredningerne om kulstøv og mangan gav ikke anledning til at ændre hidtidig praksis.

Du kan læse rapporterne her:
• Udredning om sygdomme efter udsættelse for kvartsstøv: Exposure to quartz dust/sand (crystaline silica) and the risk of development of connective tissue diseases (for instance scleroderma) and kidney diseases (for instance glomerulonephritis)  (PDF)
• Udredning om sygdomme efter udsættelse for kulstøv: Exposure to coal dust and the risk of developing anthracosis and lung fibrosis (PDF)
• Udredning om sygdomme efter udsættelse for mangan: Review of occupational exposure to manganese and the potential health effects of such exposure (PDF)

Du kan læse mere om Erhvervssygdomsudvalgets arbejde i 2015 her.

Denne side er senest ændret den 07. december 2015