Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ny redegørelse om udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2014

Den årlige redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg viser blandt andet, at der fortsat anerkendes væsentligt flere erhvervssygdomme end tidligere. Dette var et af formålene med arbejdsskadereformen, der trådte i kraft i 2005.

Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse for 2014 er nu offentliggjort
Redegørelsen beskriver de områder, som har været centrale for Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser i 2014 fordelt på fire store temaer – psykisk sygdom, kræft, sygdomme i bevægeapparatet og andre sygdomme.  Redegørelsen indeholder desuden et bilag med oplysninger om de vurderinger, som udvalget foretager i de konkrete sager og et bilag med statistik over udviklingen på erhvervssygdomsområdet generelt.

Læs hele redegørelsen her.

Psykiske sygdomme
For de psykiske sygsomme har der særligt været fokus på psykisk sygdom efter udsættelse for vold og trusler samt efter mobning og chikane. Også konkrete sager om veteraners psykiske sygdomme efter udsendelser til krigsområder har været drøftet. Udvalget følger den praksis for sagerne, som blev lagt efter udredningen om forsinket PTSD i sommeren 2013. Praksis for behandling af de øvrige psykiske sygdomme er ikke ændret, da der ikke er ny viden om årsagssammenhængen mellem psykiske belastninger i arbejdsmiljøet og udvikling af psykiske sygdomme.

Kræftsygdomme
Erhvervssygdomsudvalget har i 2014 desuden drøftet arbejdsmæssige belastninger, der kan medføre udvikling af forskellige kræftformer. Det har ført til mindre ændringer af erhvervssygdomsfortegnelsen og præcisering af vejledningen om anerkendelse af hudkræft efter udsættelse for sollys, brystkræft efter natarbejde, kræft i næse- og bihuler efter udsættelse for træstøv og særlige kræfttyper efter udsættelse for de organiske opløsningsmidler trikloretylen og tetrakloretylen.

Punkt E.3.3. på erhvervssygdomsfortegnelsen om pleurale plaques efter udsættelse for asbest blev desuden præciseret. Også opfølgningen på drøftelserne i 2013 om asbest og lungekræft blev behandlet. Der er ikke sket ændringer af kravene til lungekræft som følge af udsættelse for asbest.

Sygdomme i bevægeapparatet og iskæmisk hjertesygdom
Der er ikke sket ændringer i praksis for anerkendelse af sygdomme i bevægeapparatet, da der ikke er ny forskning, der dokumenterer ændrede belastningskrav til anerkendelse af sygdomme. Det samme er tilfældet med iskæmisk hjertesygdom efter udsættelse for svejserøg. Praksis er præciseret for kronisk obstruktiv lungelidelse efter udsættelse for passiv rygning, men drøftelserne har ikke ført til optagelse af sygdommen på fortegnelsen eller udarbejdelse af et forskningsprojekt.

Læs hele redegørelsen her
Læs mere om Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg herDenne side er senest ændret den 07. maj 2015