Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse for Erhvervssygdomsudvalgets arbejde i 2015 er nu offentliggjort.

Redegørelsen beskriver de principielle drøftelser, som udvalget har haft i løbet af året, samt statistik over udvalgets behandling af sager, hvor der i 2015 er blevet behandlet 281 konkrete sager. Der er i redegørelsen desuden resuméer af udvalgte, konkrete sager behandlet i 2015, der illustrerer udvalgets praksis.

Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser har i 2015 været knyttet til fire temaer om psykisk sygdom, sygdomme efter udsættelse for mangan, sygdomme i bevægeapparatet og andre sygdomme. Drøftelserne af den nyeste forskning i 2015 har ikke ført til ændringer i udvalgets praksis eller på erhvervssygdomsfortegnelsen.

Derudover har udvalget i 2015 stadig haft særligt fokus på brystkræft efter natarbejde, som har fyldt meget i udvalgets drøftelser de senere år, og hvor praksis blev ændret i 2013 på baggrund af et udredningsarbejde.

På samme måde har udvalget i 2015 også haft fokus på hudkræftområdet efter at forskellige forstadier til hudkræft blev optaget på Erhvervssygdomsfortegnelsen i 2014.

Læs hele redegørelsen her

Læs mere om Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg her

Resuméer af konkrete sagseksempler fra redegørelsen kan findes sammen med en række andre sagseksempler fra Erhvervssygdomsudvalget her

Denne side er senest ændret den 15. april 2016