Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Beskæftigelsesministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 1275 af 28. oktober 2016 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2017.

Bekendtgørelsen har virkning for arbejdsskader indtrådt 1. januar 2011 og senere og fastsætter kapitaliseringsfaktorer til brug ved omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2017.

Bekendtgørelsen indeholder bilag med tabeller over kapitaliseringsfaktorer baseret på erstatningsmodtagerens alder opgjort i hele år.

Ved omsætning til kapitalbeløb benyttes kapitaliseringsfaktorer, der fastsættes ud fra erstatningsmodtagerens alder opgjort i år og måneder.

Komplette faktortabeller for 2017 med kapitaliseringsfaktorer for aldre opgjort i år og måneder findes på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside og kan læses her:

En oversigt med link til samtlige tabeller over kapitaliseringsfaktorer ved omsætning af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger findes på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Denne side er senest ændret den 15. november 2016