Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsskadestyrelsen ændrer kravet til belastningen ved slidgigt i knæ. Det sker på baggrund af en ny udredning om sygdomme i knæ, som Erhvervssygdomsudvalget har behandlet. Erhvervssygdomsudvalget har bemyndiget Arbejdsskadestyrelsen til allerede nu at behandle sager efter den nye praksis.

Ny udredning

Den nye udredning om sygdomme i knæ blev i december 2015 og marts 2016 drøftet i Erhvervssygdomsudvalget. Udredningen viser, at der fortsat er medicinsk dokumentation for, at slidgigt i knæ opstår efter mange års udsættelse for knæliggende og/eller hugsiddende arbejde.

Udredningen viste også, at der er grundlag for at ændre Arbejdsskadestyrelsens praksis for, hvor mange år man skal have haft knæliggende og/eller hugsiddende arbejde, før der er en overrisiko for at udvikle slidgigt i knæene.

Den nye praksis kommer til at fremgå i vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 og af bekendtgørelsen over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005.

10 år med daglig udsættelse hele dagen

Slidgigt i knæene efter knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i mange år er allerede optaget på fortegnelserne over erhvervssygdomme. Et enigt Erhvervssygdomsudvalg besluttede, at der fremover som udgangspunkt skal være udført knæliggende og/eller hugsiddende arbejde stort set hele arbejdsdagen i en nogenlunde sammenhængende periode på mindst 10 år for, at slidgigten kan betragtes som en erhvervssygdom. Hvis man har haft færre timers knæliggende og/eller hugsiddende arbejde om dagen end det, kræver det en længere belastningsperiode end de 10 år.

40 år hvis belastningen har været begrænset

Et flertal i Erhvervssygdomsudvalget vurderede, at det vil kræve en nogenlunde sammenhængende belastningsperiode på mindst 40 år med knæliggende og/eller hugsiddende arbejde, hvis der har været en begrænset daglig udsættelse for knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i mange år svarende til én fjerdedel (1/4) af arbejdstiden (mindst 2 timer dagligt). Et mindretal bestående af Dansk Arbejdsgiverforening og De Offentlige Arbejdsgivere var uenig i denne vurdering og mente i stedet, at der skulle have været tale om mere end 2 timers daglig knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i mange år.

Mindre end 2 timer dagligt kan ikke anerkendes

Medlemmerne i Erhvervssygdomsudvalget var enige om, at sager med mindre end 2 timers daglig udsættelse for knæliggende og/eller hugsiddende arbejde, ikke kan anerkendes efter fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Læs mere om praksisændringen i afsnittet nedenfor.

Hvad skal du gøre?

Hvis du ønsker din sag om slidgigt i knæ genoptaget på baggrund af praksisændringen, kan du anmode om genoptagelse ved at gå ind på din sag i den elektroniske sagsoversigt, Se Sag. Du finder Se Sag på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.aes.dk/sesag  

Mere om praksisændringen

Praksisændringen vedrørende slidgigt i knæ betyder, at der er et mindstekrav til at få sygdommen anerkendt efter 10 års knæliggende og/eller hugsiddende arbejde stort set hele arbejdsdagen.

Der kan derfor også være tale om knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i en periode på 20 år. Der skal i så fald have været tale om knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i mindst halvdelen af arbejdsdagen (3-4 timer). Hvis der er tale om knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i tre fjerdedele (3/4) af arbejdstiden (5-6 timer dagligt), skal der have været tale om en belastning i mindst 13 år.

Der skal være god tidsmæssig sammenhæng mellem påvirkningen og hvornår sygdommen er opstået. Det vil tale imod anerkendelse efter fortegnelsen, hvis symptomerne på slidgigt i knæene opstår flere år efter det knæbelastende arbejde er stoppet.

Hvis der i en periode har været tale om knæliggende og/eller hugsiddende arbejde, som opfylder kravene til påvirkningen, kan sygdommen som hidtil eventuelt anerkendes, også selvom symptomerne opstår i en senere periode med mindre knæbelastende arbejde.

Sager, hvor symptomerne på slidgigt i knæene opstår efter flere år uden knæbelastende arbejde, men hvor der tidligere har været en påvirkning, der opfylder fortegnelsens krav, vil fremover kunne forelægges for Erhvervssygdomsudvalget til konkret vurdering.

Hvis kravene på fortegnelsen ikke er opfyldt, kan konkrete sager om slidgigt i knæ fortsat forelægges for Erhvervssygdomsudvalget til konkret vurdering.  Det kan blandt andet være sager, hvor man har været udsat for løft af tunge byrder gennem mange år og/eller mange års for trappegang/stigearbejde i kombination med knæliggende/hugsiddende arbejde.

Andre knæsygdomme

På baggrund af udredningen besluttede Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget, at der ikke skal foretages ændringer på erhvervssygdomsfortegnelsen for så vidt angår de øvrige knæsygdomme: Menisksygdomme og bursitis (betændelsestilstand i slimsækken i knæet). Der skal heller ikke ske ændringer af praksis i forhold til forelæggelse for udvalget. Konkrete sager med knæliggende arbejde eventuelt kombineret med hugsiddende arbejde eller udsættelse for løft, trappegang/stigearbejde og udvikling af menisksygdomme kan fortsat forelægges for udvalget til vurdering.

Læs udredningsrapporten

Læs udredningsrapporten her: ”Occupatioal exposure to knee loading and the risk of osteoarthritis of the knee, meniscal knee lesions and pre-patellar bursitis”.

Rapporten er på engelsk, men har et dansk resumé.

Denne side er senest ændret den 26. maj 2016