Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Årsstatistikkerne for 2015 beskriver udviklingen i nøgletallene på hvert af de to områder og forklarer baggrunden for tallene.

Arbejdsskadestatistik 2015
Arbejdsskadestyrelsen modtog i 2015 knap 50.000 arbejdsskadesager – hvilket er ca. 9000 færre end i 2014. Der blev afsluttet knap 51.000 sager, hvilket er 14 procent flere end i 2014. Der blev anerkendt 10 procent flere sager sammenlignet med året før.

Der blev desuden truffet 18 procent flere afgørelser om varigt mén og omtrent samme antal afgørelser om erhvervsevnetab som i 2014.

Private erstatningssager 2015
Arbejdsskadestyrelsen modtog i 2015 knap 5.000 forespørgsler vedrørende udtalelser i private erstatningssager. Der blev ligeledes afsluttet knap 5.000 sager. Antallet af oprettede og afsluttede sager var dermed på et niveau tilsvarende tidligere år.

73 procent af forespørgslerne i 2015 omhandlede mén, 21 procent omhandlede både mén og erhvervsevnetab, mens 6 procent udelukkende drejede sig om erhvervsevnetab.

De to årsstatistikker beskriver og forklarer udviklingen via figurer og tabeller, og Arbejdsskadestatistikken har desuden et tabelbilag, hvor yderligere tal for sagsafviklingen i 2015 præsenteres.

Læs statistikkerne herunder:

Arbejdsskadestatistik 2015
Bilag til Arbejdsskadestatistik 2015

Statistik over private erstatningssager 2015

Se tidligere årsstatistikker for arbejdsskader og private erstatningssager.

Denne side er senest ændret den 28. juni 2016