Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Læs mere om vejledningerne her.

Både vejledningen om anerkendelse af erhvervssygdomme og vejledningen om ulykker kommer i nye udgaver. Du kan finde de nye vejledninger her.

Vejledningen om erhvervssygdomme

Vejledningen beskriver de forhold, vi skal inddrage i vores vurdering, når vi skal tage stilling til, om en sygdom kan anerkendes som en erhvervssygdom.

Opdateringen består af følgende:

 • Eksempler på sygdomme uden for fortegnelsen er flyttet fra kap. 1 til de enkelte fagkapitler (hvor sygdommene hører til)
 • Der er foretaget enkelte rettelser i eksempler eller tilføjet nye
 • Omskrivning af enkelte afsnit uden at der indholdsmæssigt er tale om ændring af praksis fx kap. 7
 • Opdatering og fjernelse af irrelevante links
 • Ny forside med samlet indholdsfortegnelse
 • Bedre angivelse af sidetal i den samlede vejledning
 • Generelle rettelser og småjusteringer uden indholdsmæssig betydning
 • Opdatering af kap. 4 om slidgigt i knæ som følge af udvalgets drøftelse
 • Opdatering af kap. 8 med et nyt kapitel om depression
 • Afsnittene om medicinsk dokumentation er opdateret med Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser siden sidste udgivelse af vejledningen i februar 2015.

Sygdommene tandskader og opløsningsmiddelforgiftning er ikke beskrevet i vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005. De er i beskrevet i selvstændige vejledninger, der ligeledes ligger på vores hjemmeside.

Vejledningerne om ulykker

Den hidtidige vejledning er blevet opdateret og praksis beskrives fremadrettet i nedenstående mindre vejledninger om anerkendelse af

 • Ulykker (generelle betingelser)
 • Skader i ryg- og nakke
 • Skader i skulderen
 • Vridskader i knæet
 • Skader i foden
 • Tandskader
 • Psykiske sager

Vejledningen om anerkendelse af ulykker beskriver de generelle krav til anerkendelse af en arbejdsskade, herunder kravene til bevisbyrde og årsagssammenhæng samt betydningen af personskadebegrebet.

 De tilhørende vejledninger beskriver alle sammenhængen mellem skademekanismer/ påvirkning og diagnosen/ skaden. De er delt op i typer af skader, fordi der knytter sig forskellige problemstillinger til de forskellige typer skader illustreret med eksempler. Vejledningerne om enkelte skadetyper skal læses i sammenhæng med vejledningen om anerkendelse af ulykker.

Denne side er senest ændret den 30. juni 2016