Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

TV2 nyhederne bragte i 22-nyhederne torsdag den 8. september et indslag, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring blev kritiseret for at have ændret praksis på veteranområdet, så det er blevet sværere at få anerkendt sin sag.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er ikke blevet spurgt af TV2 forud for indslaget, og vi har ikke haft mulighed for at forholde os til kritikken.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ikke ændret praksis vedrørende veteraner.

Erhvervssygdomsfortegnelsens krav til anerkendelse af posttraumatisk belastningsreaktion blev lempet i august 2013, så også forsinket (delayed on-set) PTSD kan anerkendes. Arbejdsskadestyrelsen skrev i den forbindelse selv ud til veteraner, der tidligere havde fået afvist en sag.

Særloven om udsendte statsansatte blev vedtaget i april 2014, hvilket medførte, at en lang række ældre sager, f.eks. om balkan-veteraner, kunne anerkendes, fordi kravene til lægelig dokumentation blev lempet. Praksis er ikke blevet ændret siden.

Anerkendelsesprocenten for veteransager anmeldt efter 1. januar 2013 er ca. 70 pct. Af sagerne om PTSD anerkendes ca. 80 pct.

Du kan læse mere om kriterierne for anerkendelse af veteransager her.

Denne side er senest ændret den 09. september 2016