Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Der er afklaret to forhold med betydning for adgangen til genoptagelse.

I september 2014 afgjorde EU-domstolen, at der ikke er forskel på, hvad mænd og kvinder skal have i erstatning for erhvervsevnetab, når erstatningen udbetales som et engangsbeløb.  Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring selv gentoptager en række sager på baggrund af dommen, og at en række øvrige sager kan genoptages efter henvendelse.

Nu er to forhold der har betydning for adgangen til  genoptagelse blevet afklaret.

Den 3. september 2014 fastslog EU-domstolen, at det var i strid med EU’s direktiv om ligebehandling af mænd og kvinder at gøre forskel på, hvor meget mænd og kvinder får udbetalt, når deres erstatning bliver udbetalt som et engangsbeløb.

I marts 2015 ændrede Arbejdsskadestyrelsen praksis efter dommen, og herefter er der blevet udbetalt det samme engangsbeløb til mænd og kvinder baseret på en beregning af den gennemsnitlige dødelighed for begge køn.

Beskæftigelsesministeriet har udsendt en vejledende udtalelse, som beskriver hvilke konsekvenser EU-dommen har for tidligere afgjorte sager. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring følger denne udtalelse, hvilket indebærer, at en række sager bliver genoptaget.

I forhold til den tidligere nyhed om dommen, er der afklaret to forhold, der har betydning for adgangen til genoptagelse:

  • Genoptagelse af sager om erstatning for erhvervssygdomme, som er udbetalt af en offentlig aktør forud for 1. januar 1999, er også omfattet af muligheden for genoptagelse
  • Det er blevet præcisereret, hvilke forhold der gælder omkring forældelse af kravet på genoptagelse

Du kan læse om kriterierne for at få genoptaget en sag efter dommen på vores temaside her.

Du kan anmode om genoptagelse ved at bruge blanketten her.

Denne side er senest ændret den 10. marts 2017