Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ankestyrelsen har udsendt en ny principafgørelse, der betyder, at vi ændrer vores praksis vedrørende tab af erhvervsevne for selvstændige erhvervsdrivende, som modtager tilskud til selvstændig virksomhed.

Principafgørelsen betyder, at erhvervsevnetabet for selvstændige i egen virksomhed skal fastsættes som forskellen mellem indtjeningen, hvis arbejdsskaden ikke var sket, og indtjeningen efter skaden - inklusiv tilskuddet fra kommunen.

Tidligere har vi fastsat erhvervsevnetabet efter et skøn. Fremover skal tilskuddet fra kommunen regnes med i indtægten efter skaden.

Som følge af principafgørelsen kan vi genoptage sager, hvor følgende 3 betingelser alle er opfyldt:

  • Arbejdsulykken er sket den 1. januar 2006 eller senere / erhvervssygdommen er anmeldt den 1. januar 2006 eller senere
  • Tilskadekomne var visiteret til tilskud til selvstændig virksomhed i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 70 g.
  • Vi tidligere har fastsat erhvervsevnetabet ud fra et skøn efter arbejdsskadesikringslovens § 17

Her kan du læse om, hvordan du kan får din sag genoptaget.

Hvad sker der, hvis din sag bliver genoptaget?

Hvis din sag bliver genoptaget, foretager vi en konkret vurdering af sagens oplysninger og træffer en ny afgørelse. Det kan betyde, at tidligere afgørelser i sagen bliver ændret.

Der er 4 mulige udfald af en afgørelse om genoptagelse:'

 

  1. Udfaldet af den nye afgørelse kan være det samme som i den tidligere afgørelse.
  2. Erstatning kan blive lavere
  3. Erstatningen kan blive højere
  4. Retten til erstatning kan borfalde. Der kræves ikke tilbagebetaling af udbetalt erstatning, hvis du har modtaget erstatningen i god tro

 Det er forsikringsselskabet i din sag, der betaler for sagsbehandlingen. Du skal derfor ikke betale for genoptagelse.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til os. Du kan også bede din fagforening eller andre om at hjælpe dig.

Du kan læse Ankestyrelsens principafgørelse her  

Denne side er senest ændret den 15. marts 2017