Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Den 17. juni får Danmark et nyt system til anmeldelse af arbejdsulykker. Det nye EASY-system gør det lettere for brugerne at anmelde ulykker. Systemet er blevet til i et tæt samarbejde mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdstilsynet og ATP.

”Det er afgørende for mennesker, der er kommet til skade, at det er let for arbejdsgiverne at anmelde en sag. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu har fået et system, der er lettere og mere stabilt”, udtaler Birgitte Kartman, Direktør for Forretningsudvikling i AES.

Det nye system er knyttet op på kendte platforme, f.eks. Virk.dk, og log-in i systemet foregår med Nem-ID. Det betyder, at det ligner de andre offentlige systemer, som arbejdsgiverne bruger. Brugerfladen er derfor genkendelig og let at betjene.

Opbygningen af anmeldelsen er blevet forenklet, kommunikationen er blevet klarere, og der er færre trin i processen. Det skal bidrage til, at flere arbejdsulykker bliver anmeldt korrekt. Samtidig skal virksomhederne bruge færre ressourcer på at anmelde.

Der anmeldes årligt omkring 100.000 arbejdsulykker. Det forventes, at effektiviseringen af processen med anmeldelse kan betyde en samlet besparelse for virksomhederne på 1-5 mio. kr.

Anmeldelserne vil være tilgængelige online for forsikringsselskaberne, så snart arbejdsgiveren har indsendt anmeldelsen. Det gør arbejdet lettere for arbejdsgivere, forsikringsselskaber samt myndigheder og for den medarbejder, der er kommet til skade.

Systemet hænger sammen med CPR- og CVR-registrene, så brugerne ikke skal levere oplysninger, myndighederne har i forvejen. Det giver en lettelse for alle brugere. Samtidig sikrer det nye EASY flere og bedre oplysninger om arbejdsulykker, som kan bruges til forebyggelse af nye ulykker.

”Ulykkesdata af høj kvalitet er et afgørende redskab i arbejdet med forebyggelse, og med det forbedrede system kan vi i endnu højere grad målrette vores forebyggende arbejde”, siger vicedirektør i Arbejdstilsynet, Thomas Hjortenberg.

Det gamle system var teknologisk forældet og dyrt at holde i drift. Det nye EASY bygger på mere tidssvarende teknologi og er derfor mere stabilt. Det betyder, at systemet er tilgængeligt, når virksomhederne ønsker at anmelde.

Den tekniske løsning er udviklet af ATP. ”Der har været et rigtig godt samarbejde mellem AES, Arbejdstilsynet og ATP, og sammen lancerer vi et velfungerende it-system”, siger Birgitte Kartman.

Den nye platform er lavet i dialog med virksomheder, arbejdsmarkedets parter, repræsentanter for forsikringsselskaberne og et brugerpanel.

Læs mere om EASY på virk.dk

Denne side er senest ændret den 16. juni 2017