Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse for Erhvervssygdomsudvalgets arbejde i 2016 er nu offentliggjort.

Redegørelsen beskriver de principielle drøftelser, som udvalget har haft i løbet af året, samt statistik over udvalgets behandling af sager. I 2016 er der blevet behandlet 241 konkrete sager.

Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser har i 2016 været knyttet til fire temaer: Psykisk sygdom, sygdomme i bevægeapparatet, udvikling af sygdomme som følge af PCB samt andre sygdomme.

I 2016 er der optaget et nyt punkt på erhvervssygdomsfortegnelsen om depression opstået i nær tidsmæssigsammenhæng med krigsdeltagelse.

Desuden er der sket en lempelse af belastningskravet i forhold til udvikling af slidgigt i knæ. Både fortegnelsen og vejledningen om erhvervssygdomme er blevet opdateret.

I marts 2016 konkluderede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Erhvervssygdomsudvalget, at der ikke er kommet ny viden om udvikling af sygdomme efter udsættelse for PCB i forhold til drøftelserne i 2013. Praksis fortsætter derfor uændret.

Læs hele redegørelsen her (pdf)

Læs mere om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings Erhvervssygdomsudvalg her.

Denne side er senest ændret den 19. maj 2017