Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget en ny udredningsrapport om irritativt eksem. Rapporten har netop været drøftet på et principielt møde i Erhvervssygdomsudvalget. Her kom AES og Erhvervssygdomsudvalget frem til, at rapporten ikke medfører ændringer på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Samlet set bidrager rapporten ikke med ny viden om påvirkningens omfang, men den modsiger heller ikke nuværende praksis. Rapporten giver mere sikker viden om sammenhængen mellem håndvask og risikoen for udvikling af eksem.

Rapporten har givet anledning til at beskrive praksis nærmere i detaljer i vejledningen om erhvervssygdomme, kapitel 10. Belastningskravet og diagnosekravene er nu uddybet i vejledningen i henhold til gældende praksis. Der er ikke tale om ændringer af praksis.

Formålet med at justere vejledningen er både at hjælpe med at forbedre kvaliteten af de speciallægeerklæringer, vi modtager og at være en hjælp til sagsbehandlerne. Det bliver også lettere for den tilskadekomne at se, hvad der skal opfyldes, for at en hudsag kan anerkendes.

Præcisering af vejledningen

Der er tale om to mindre præciseringer. Tidligere har det fremgået af vejledningen, at der var tale om et nyopstået eksem, hvis der havde været en eksemfri periode på 6 måneder ved irritativt eksem. Fremadrettet vil det være en konkret, lægefaglig vurdering i den enkelte sag, om der er tale om en ny sygdom.

Derudover drejer det sig om forværringer af private allergier, der fremadrettet anerkendes efter fortegnelsens punkter om allergisk eksem. Tidligere blev forværring af privat allergi anerkendt efter punktet om irritativt eksem. Det betyder ikke noget for muligheden for at få anerkendt sin sag.

Læs mere

Du kan læse udredningsrapporten her (pdf)

Du kan læse det nye kapitel 10 om hudsygdomme i vejledningen om erhvervssygdomme her (pdf)

Kapitlet erstatter kapitel 10 i 11. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme. Den samlede vejledning om erhvervssygdomme vil blive opdateret på et senere tidspunkt.

Fakta

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager hvert år 2.000-3.000 anmeldelser af hudsygdomme.

Mere end halvdelen anerkendes.

Erhvervssygdomsudvalget
Erhvervssygdomsudvalget har to funktioner:

  • At afgive indstilling til AES i sager om erhvervssygdomme, der ikke er optaget på fortegnelsen
  • Mindst hvert andet år at indstille til beskæftigelsesministeren hvilke sygdomme der opfylder kravene for at blive optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen.

Erhvervssygdomsudvalget består af arbejdsmarkedets parter, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om Erhvervssygdomsudvalget

Denne side er senest ændret den 20. december 2017