Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har netop udgivet en statistisk kortlægning af kønsforskellen i anerkendelse af bevægeapparatssygdomme. Kortlægningen viser, at mænd dobbelt så ofte får anerkendt en bevægeapparatssygdom som kvinder. Det skyldes, at mænd oftere er ansat i brancher og stillinger med påvirkninger, som fører en anerkendelse med sig.

Udover at anmeldelser fra de to køn kommer fra forskellige brancher, har kønnene også forskellige stillingstyper. Mænd, som anmelder, er typisk ansat i håndværk, militær og arbejde inden for landbrug. Kvinder er primært beskæftiget inden for kontor og kundeservice og service- og salgsarbejde.

Mænd er således oftere end kvinder ansat i brancher og stillinger med påvirkninger, der kan medføre anerkendelse af en bevægeapparatssygdom.

En mindre del af forskellen i anerkendelsesgraden mellem køn kan ikke forklares statistisk ud fra branche eller stilling. Det kan skyldes konkrete forhold i de enkelte sager. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring holder løbende øje med forskning og ny lægefaglig viden, der kan føre til anerkendelse af nye sygdomme eller belastninger.

Du kan læse hele rapporten her (pdf) 

Fakta

Der blev anmeldt 14.731 erhvervssygdomssager vedrørende sygdomme i bevægeapparatet til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i 2015 og 2016. Anmeldelserne var næsten ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder.

Sygdomme i bevægeapparatet omfatter bl.a. tennisalbue, skuldersygdomme, håndledssygdomme og rygsygdomme.

Yderligere spørgsmål: presseansvarlig Christian Frederik Mortensen 20 75 48 35

Denne side er senest ændret den 21. december 2017