Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har justeret praksis ved beregning af mistet efterlønspræmie. Det betyder, at den tidligere praksisbeskrivelse 2014-01 ophæves og erstattes af AEP nr. 2017-01.

Justeringen betyder, at efterlønspræmien indgår i årslønsfastsættelsen for hver gang den tilskadekomne ville have arbejdet 481 timer i optjeningsperioden.

Ved optjeningsperioden forstås den periode, hvor tilskadekomne opfyldte udskydelsesreglen og frem til pensionsalderen.

Ved opgørelsen bliver der taget udgangspunkt i de timer der er indberettet til eIndkomst.

De 481 timer skal således ikke ligge inden for et kvartal, før værdien af én præmieportion (13.244 kroner 2017-niveau) kan indgå i årslønsfastsættelsen.

Læs mere om den justerede praksis

Denne side er senest ændret den 26. juni 2017