Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udgiver nu Arbejdsskadestatistik 2016. Statistikken rummer opdaterede tal for hele arbejdsskadeområdet, herunder ulykker, erhvervssygdomme og erstatninger - og viser udviklingen på arbejdsskadeområdet fra 2010-2016 i tal.

Du kan læse, hvor mange ulykker og erhvervssygdomme, der er blevet anmeldt og anerkendt. Du kan også finde en fordeling af anmeldelser, anerkendelser og erstatninger på diagnoser, brancher, køn og alder på de forskellige områder.

Se arbejdsskadestatik 2016.

I statistikken kan du bl.a. læse om, at der siden 2013 er blevet anerkendt færre ulykker. Det skyldes en højesteretsdom fra 2013, der slår fast, at en ulykke skal have medført varige skader for at kunne anerkendes. ”Højesteretsdommen fra 2013 har betydet, at vi må afvise flere af de mindre alvorlige sager om ulykker”, fortæller direktør i AES, Anne Kristine Axelsson, og understreger: ”Der er tale om afvisning af sager, som vi tidligere anerkendte uden erstatning. Der er derfor ingen, der mister erstatning som følge af dommen”. Generelt er der sket et fald i antallet af anmeldte ulykker i alle brancher fra 20.662 i 2015 til 18.911 2016.

Efter flere års jævn stigning i antallet af anmeldelser blev der i 2016 anmeldt markant færre psykiske erhvervssygdomme end i 2015. Antallet af anmeldelser faldt fra rekordhøje 5.539 i 2015 til 4.676 i 2016. ”Vi kender ikke årsagen til faldet, og det er for tidligt at tale om en tendens”, udtaler Anne Kristine Axelsson.

Samtidig har de psykiske sygdomme det største erstatningsvolumen af alle erhvervssygdomme, bl.a. fordi de psykiske sygdomme, der anerkendes, generelt giver høje erstatninger. I disse år modtager mange krigsveteraner erstatninger for psykiske sygdomme, de har pådraget sig under udsendelse for Danmark, hvilket yderligere er med til trække den samlede størrelse af erstatningerne op.

Der blev i 2016 udbetalt 3,1 mia. kr. i arbejdsskadeerstatninger, hvilket er det højeste i 3 år. Det er udtryk for, at AES har truffet flere afgørelser om erhvervsevnetab end i de foregående år. ”Afviklingen af sagerne om erhvervsevnetab er på vej op i tempo igen, men vi har stadig et stykke vej at gå”, fortæller Anne Kristine Axelsson og fortsætter: ”Derfor har vi ansat 40 nye medarbejdere, som sammen med 20 erfarne sagsbehandlere og ledere skal afgøre 5000 gamle sager i 2017. Det vil på den korte bane betyde, at sagsbehandlingstiden gennemsnitligt vil stige, da sagerne først tæller med i statistikken, når de er afgjort. Men det vil på sigt nedbringe sagsbehandlingstiden for den tungeste gruppe sager, nemlig erhvervsevnetabssagerne, væsentligt”.

Du kan fortsat finde arbejdsskadestatistikkerne for tidligere år her.

Hvis du har spørgsmål til statistikken er du velkommen til at henvende dig til presseansvarlig Christian Frederik Mortensen på tlf. 20 75 48 35 eller cfm@aes.dk

Denne side er senest ændret den 07. april 2017