Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

I 2017 blev der tilkendt arbejdsskadeerstatninger for et rekordstort beløb på næsten 5 mia. Det fremgår af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings årsstatistik for 2017, som netop er udgivet. Statistikken omfatter en lang række fakta om behandlingen af arbejdsskadesager i 2017.

Det samlede erstatningsbeløb på cirka 4,85 milliarder i arbejdsskadesager er ny rekord for et enkelt år. Beløbet fordeler sig med cirka 4 mia. kr. i erstatninger for tab af erhvervsevne og cirka 900 mio. i godtgørelse for varigt mén.

”Rekorden i tilkendelsen af erstatninger er et resultat af, at det gennem en særlig indsats er lykkedes Arbejdsmarkedets Erhvervssikring at afvikle de 5.000 ældste og tungeste sager om erhvervsevnetab i løbet af 2017”, udtaler Anne Kristine Axelsson, direktør for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Niveauet for udbetalinger af erstatninger var unormalt lavt i perioden 2014-2016, fordi der blev afgjort færre sager. AES har derfor haft en bunke af ældre sager, der skulle afgøres. Netop sager om skader, der er sket i 2014 og 2015, har i 2017 trukket erstatninger for 2,5 mia. kr.

Anne Kristine Axelsson fortsætter: ”Med indsatsen er vi ved at indhente det, vi har været bagud. Vi har dog stadig et stykke vej at gå. Borgerne venter fortsat for længe på vores afgørelser. Indsatsen for at afvikle de ældste sager om erhvervsevnetab fortsætter derfor i 2018. Målet er en bedre borgeroplevelse og en kortere ventetid”.

Du kan læse mere i AES’ årsstatistik for 2017 her.

Du kan se tidligere årsstatistikker her.

Andre nyheder fra statistikken:

  • Anerkendelsesprocenten for ulykker steg i 2017 til næsten 60 procent, efter at have ligget omkring 50 procent i 2015 og 2016

  • Der blev i 2017 anmeldt lidt færre end 18.000 sager med nye arbejdsulykker, hvilket er det laveste antal i den periode, AES’ statistikker dækker

  • Der blev anmeldt omkring 18.000 erhvervssygdomme, det laveste siden 2009

  • Antallet af anmeldte psykiske erhvervssygdomme er også faldet for andet år i træk – fra mere end 5.500 i 2015 til omkring 4.200 i 2017

  • AES’ produktivitet satte en markant rekord, da der blev afgjort 11.000 flere sager, end der blev anmeldt

Yderligere information:

Presseansvarlig i AES Christian Frederik Mortensen 20 75 48 35

Denne side er senest ændret den 11. april 2018