Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Årsedegørelsen beskriver de principielle drøftelser, som udvalget har haft i løbet af året, og indeholder statistik om de sager, som udvalget har behandlet i løbet af 2017.

I 2017 er der blevet behandlet 255 konkrete sager heraf 201 sager om psykiske sygdomme og 54 sager om fysiske sygdomme.

Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser på de principielle møder har i 2017 været knyttet til fire temaer: Psykisk sygdom, kræftsygdomme, kontakteksem samt andre sygdomme.

Drøftelserne førte ikke til ændringer af de eksisterende fortegnelser over erhvervssygdomme, men dannede grundlag for præciseringer i vejledningen om erhvervssygdomme, der per 1. juli 2018 udkommer i en 12. udgave.

Udvalget har i 2017 via Arbejdsmiljøforskningsfonden iværksat to udredninger, som når de er færdige - skal drøftes i Erhvervssygdomsudvalget.

Udredningerne omhandler ”Andre psykiske sygdomme end PTSD efter udsættelse for vold og trusler" og ”Belastende og længerevarende stresspåvirkninger på arbejdspladsen og udvikling af psykisk sygdom i form af depression og belastningsreaktion”.
Udredningsrapporterne forventes at blive afleveret i 2018 og 2019.

Læs årsredegørelsen her (pdf)

Læs mere om Erhvervssygdomsudvalget her.

Denne side er senest ændret den 11. juni 2018